Thùng rác nắp đẩy 90 lít

Thùng rác composite 90 lít nắp đẩy

Mã: NE-90NĐ
Màu sắc: Tùy chọn