Thùng rác composite 90L

Thùng rác composite 90 lít nắp bập bênh

Mã: NE-90
Màu sắc: Tùy chọn