Thùng rác composite 50L

Thùng rác composite 50 lít nắp đẩy

Mã: NE-50
Màu sắc: Tùy chọn