Thùng rác HDPE nắp lật

Thùng rác nhựa HDPE 60 lít cố định

Mã: HDPE-60CĐ
Màu sắc: Xanh, Ghi

Thùng rác nhựa HDPE 40 lít Push

Mã: HDPE-40 PUSH
Màu sắc: Xanh, Ghi